ColorMag

Blog o prawach konsumenckich oraz reklamacjach

Odpowiedź na reklamacje od banku

Składając reklamacje do banku dostaniesz odpowiedź niezgodną ze stanem faktycznym i prawnym

Reklamacja to prawo każdego klienta. Bez względu na rodzaj towaru lub usługi przedsiębiorca musi liczyć się z dokładną weryfikacją roszczenia. Założeniem reklamacji jest wskazanie nieprawidłowości, z którymi nie zgadza się klient lub uderzają w zasady współżycia społecznego naruszając dobrą praktyką…