ColorMag

Blog o prawach konsumenckich oraz reklamacjach

Porady prawne

Warsztat samochodowy jest usługodawcą i przy reklamacji obowiązują go przepisy z kodeksu cywilnego. Jakie dokładnie?

Prowadzenie warsztatu samochodowego niesie za sobą ogromne ryzyko. Oprócz licznych aspektów prawnych, kwestii podatków trzeba liczyć się z poziomem obsługi klienta. Problemy z prawidłowym wykonaniem danej usługi może nieść za sobą odpowiedzialność deliktową wraz z reklamacjami. 

Naprawy samochodów to bardzo popularne usługi. Auta wraz z codzienną eksploatacją wymagają napraw, przeglądów oraz innych działań w zakresie serwisu. Jakiekolwiek działania oparte we współpracy z konsumentem (sprzedaż usług) skutkują zawarciem umowy o dzieło. Sytuacja może skomplikować się w momencie problemów z nieprawidłowym wykonaniem usługi skutkującym złożenie reklamacji. W takim przypadku konsument nie pozostaje bez ochrony. Chronią go liczne przepisy, które warto wykorzystać do walki z nie uczciwym przedsiębiorcą. Nie ma tutaj znaczenia, że auto jest używane i jest po okresie gwarancji producenta. Nie przerzucamy na przedsiębiorcę naprawy całego auta tylko oczekujemy, że zostanie naprawione to, co zleciliśmy przedsiębiorcy.

Proste naprawy = prosta i szybka kasa

Zazwyczaj klienci nie mają problemów z naprawami samochodów. Przy prostszych naprawach serwis samochodowy łatwo znajdzie rozwiązanie. Są to naprawy gdzie usterki są widoczne gołym okiem. Ich usunięcie zapewnia szybką i łatwą kasę, gdzie zadowolone są dwie strony: klient cieszący się ze sprawnego auta i warsztat samochodowy liczący swój zarobek. Tego typu problemy wynikają najczęściej z eksploatacji części, które wymagają wymiany. Klocki hamulcowe i tarcze nie będą wieczne. Tak samo pompy paliwowe oraz inne części w samochodach, które kiedyś będzie trzeba wymienić. Problemem jest usterka, która nie jest oczywista i łatwa do zdiagnozowania.

Zgłaszasz usterkę i warsztat samochodowy naprawia auto bezskutecznie – co dalej?

Pierwszym rozwiązaniem dla wielu Polaków jest złożenie reklamacji. Przecież taka usługa otrzymała gwarancje, z której możemy skorzystać w każdym momencie. Okazuje się, że nie jest to takie oczywiste. Niektórzy mechanicy stosują zasadę gwarancji krótkoterminowej. Przy ewentualnym zgłoszeniu reklamacji próbują „pogonić” klienta mówiąc, że gwarancja już minęła. Część klientów da się nabrać na takie sztuczki, ale nie wszyscy. Ci bardziej świadomi będą dochodzić swoich praw oczekując konkretnych działań i bezpłatnej naprawy. W końcu zapłacili już za usterkę, która miała zostać usunięta. Co może zrobić klient w takiej sytuacji? Ano nie mało.

W myśl przepisów naprawa samochodu w serwisie to zawarcie umowy o dzieło (art. 627 k.c i następne). Daje to konsumentom uprawnienia do szerszej drogi, która może zaskoczyć niejednego przedsiębiorcę. W sytuacji nieprawidłowej naprawy znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) tj. art. 556 i następne. Jak to możliwe, że mówimy tutaj o niezgodności towaru z umową / rękojmi? Zgodnie z treścią art. 638 § 1 kodeksu cywilnego:

Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

Dzięki temu możemy swobodnie wskazywać, że mamy swoje prawa i chętnie z nich skorzystamy. Przysługuje nam wiele możliwości takich jak:

  • żądanie usunięcia wady na podstawie art. 561 kodeksu cywilnego,
  • żądanie wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad na podstawie art. 561 kodeksu cywilnego,
  • obniżenie ceny na podstawie art. 560 kodeksu cywilnego, przy czym obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady (art. 560§3 kodeksu cywilnego),
  • odstąpienia od umowy na podstawie art. 560 kodeksu cywilnego, przy czym zgodnie z przepisem art. 560§4 kodeksu cywilnego kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Samo złożenie reklamacji to nie wszystko. Kodeks cywilny przewiduje jeszcze inną formę obrony, na którą również można się powołać. Chodzi oczywiście o odpowiedzialność deliktową określoną przez art. 415 kodeksu cywilnego. Przedsiębiorcy, którzy borykają się z uciążliwym klientem muszą wiedzieć, że oprócz tego wszystkiego ciąży na nich jeszcze jeden ważny artykuł mówiący o należytej staranności. Dokładnie tak, warsztat samochodowy jest zobowiązany przestrzegać art. 355 k.c

§ 1. Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność).

§ 2. Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

Na czym dokładnie to polega? Prawo definiuje, że dany przedsiębiorca jest profesjonalistą w swoim fachu dbając o formę obsługi oraz wykonywany fach zachowując przy tym należytą staranność. Jeśli warsztat samochodowy nie wykonał należycie napraw to zobowiązany jest to poprawić. Wynika to z różnych przepisów między innymi z art. 471 kodeksu cywilnego, gdzie dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że było to następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Bardzo często zdarza się, że przedsiębiorców nie wzruszają takie artykuły lekceważąc sytuacje. Co możemy zrobić w takim przypadku? Oprócz drogi sądowej warto złożyć sprawę do rzecznika praw konsumenta w celu zbadania sprawy. Opinia tej instytucji przyda się nam na drodze sądowej. Składanie reklamacji do warsztatu możemy oprzeć na powyższych artykułach pokazując nieuczciwym przedsiębiorcom, że znamy swoje prawa i nie będziemy stali bezczynnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *